Hatteradatok-logo


Adatvédelmi nyilatkozat


PDF Print E-mail
  1. Az adatkezelő:
 1. Az adatok kezelője a HÁTTÉR Információs és Tanácsadó Kft (továbbiakban HÁTTÉR Kft), (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 155.
 2. adatkezelési nyilvántartási szám: bejegyzés alatt
  2. A kezelt adatok köre:
 1. Amikor regisztrál a weboldalunkon azzal a céllal, hogy ingyenes anygokat kapjon, vagy rendeljen, ezzel egyidejűleg elfogadja az ebben a dokumentumban foglalt Felhasználási feltételeket.
 2. A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.
 3. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.
 4. A regisztrációval a felhasználók hozzájárulnak, hogy a HÁTTÉR Kft. a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.
  3. Az adatkezelés célja:
 1. A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levél elküldésének biztosítása érdekében történik.
 2. A regisztráció során a HÁTTÉR Kft. kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.
 3. Az Ön által megadott kapcsolattartásra szolgáló adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk, és kizárólag a következő célokra használjuk:
 4. a. Értesítések, hírek és felmérő kérdések küldése a HÁTTÉR Kft szolgáltatásaival és termékeivel, lényegesebb változásokkal, fejlesztésekkel, új szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatban.
 5. Más, megítélésünk szerint Önt valószínűleg érdeklő információk, ajánlatok küldése, a cégműködtetéshez kapcsolódó témakörben.
 6. Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
  4. Az adatkezelés időtartama:
 1. A látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, operációs rendszer és böngésző adatok) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli.
 2. A személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg Ön ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem kéri. Az adatai eltávolítására szolgáló kérését a felhasználó jelezheti írásban az adatkezelő postacímén, vagy a hatteradatok@hatteradatok.hu e-mail címen.
 3. A felhasználó kérését az adatkezelő legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíti.
  5. Kéretlen levelek:
 1. Soha, semmilyen indokkal vagy módon nem küldünk ki kéretlen e-maileket (SPAM).
 2. Kizárólag olyan e-mail címekre küldünk ki e-maileket, amelyeknek a tulajdonosa a weboldalaink egyikén történő regisztrációval és a weboldal Felhasználási feltételeinek elfogadásával erre engedélyt adott.
 3. Amennyiben a felhasználó úgy gondolja, hogy kéretlen levelet kapott tőlünk, vagy valakitől, aki a HÁTTÉR Kft. képviselőjének adja ki magát, kérjük, értesítsen minket az hatteradatok@hatteradatok.hu e-mail címen, és mi haladéktalanul kivizsgáljuk az ügyet.
 4. A vizsgálat segítése érdekében kérjük, adjon meg minden részletet, amit csak tud, és továbbítsa nekünk az Ön által kapott e-mailt teljes egészében.
  6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók:
 1. A HÁTTÉR Kft. nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsátja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek.
 2. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai, konkrét promóciós vagy szállítási feladattal megbízott alvállalkozói férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.
 3. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabályban előírt, kötelező adattovábbításokra.
 4. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
 5. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.<
  7. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, adattörlés:
 1. A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
 2. Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet.
 3. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 4. A tájékoztatást az adatkezelő levelezési címén, ahatteradatok@hatteradatok.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.
 5. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve a hatteradatok@hatteradatok.hu e-mail címén.
 6. A felhasználó bármikor leiratkozhat az adatkezelő levelezési listájáról, és ebben az esetben nem fog az adatkezelőtől semmilyen további információt, ajánlatokat kapni, azonban egyes ingyenes szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes szolgáltatás további használatának jogáról is.
 7. A leiratkozáshoz a felhasználó rákattinthat a bármely - adatkezelő által küldött - e-mail végén található Leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti a hatteradatok@hatteradatok.hu e-mail címen.
 8. A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.
  8. Változtatások:
 1. Bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában, az adatkezelő értesítést küld a felhasználónak a felhasználó által megadott e-mail címre.
 2. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor ezt az e-mail értesítéstől számított 8 napon belül jelezheti az hatteradatok@hatteradatok.hu e-mail címen.
  9. Biztonság:
 1. A www.hatteradatok.hu honlapra bevitt adatokat szerződéses partnerünk saját szerverén, megfelelő biztonsági intézkedések mellett tároljuk.
 2. Az adatokról minden nap biztonsági másolat kerül készítésre, amely más, hasonlóan biztonságos szervereken is tárolható, arra az esetre, ha valamilyen technikai vagy emberi hiba miatt megsérülnének a saját szerveren tárolt adatok.
 3. A regisztrációval felhasználóink elfogadják, hogy adataikat az ebben a dokumentumban leírt módon tároljuk és kezeljük.
  10. Jogérvényesítési lehetőségek:
 1. Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy a HÁTTÉR Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.
 2. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is.
 3. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.
 4. Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a hatteradatok@hatteradatok.hu e-mail címre juttassa el.
 5. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 72 órán belül válaszolunk.
 6. A HÁTTÉR Kft. a Magyar Köztársaság területén érvényes jogszabályok szerint működik, bármilyen vitás kérdésben a Magyar Köztársaságban érvényes jogszabályok a mérvadók.
  11. Kikötés:
 1. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa.
 2. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.
 3. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Copyright Info
Copyright 1992-2015 HÁTTÉR Kft. Minden jog fenntartva.